Rev. Fr. Thomas Cheruparambil

Vicar

Fr. Thomas Alakkalathil OFM Cap.

Asst. Vicar

 

Mr. N J George

Kaikkaran

Mr. Francis Thadathil

Kaikkaran

Mr. Davis Oduvelil

Kaikkaran