Vimala Matha H.S.S Kadalikad

St. Pauls L.P. School Madakkathanam

St. Andrews L.P.S Piralimattam

Rehabilitation Centre Madakkathanam

Kripanilayam Thekkumala

Snehabhavan Madakathanam